AUDAX TOP 18 ErP

Tepelné čerpadlo AUDAX TOP 18 ErP je tepelné čerpadlo v provedení monoblok, což znamená, že venkovní jednotka je kompletně vybavena jak okruhem chladiva, tak okruhem pro vytápění. Tepelná čerpadla AUDAX TOP ErP jsou určena k vytápění, chlazení a případnému ohřevu TUV. Protože je okruh vytápění veden přímo z objektu do tepelného čerpadla, je nutné zajistit ochranu jednotky proti zamrznutí topné vody (napuštěním topného okruhu vhodnou nemrznoucí směsí).
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že tepelné čerpadlo je vybaveno sondou snímání venkovní teploty a moderní řídicí prostorovou jednotkou již z výroby.

 

 

 

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda v provedení monoblok

princip monoblok

Tepelné čerpadlo v provedení monoblok (někdy se také můžete setkat s termínem "kompakt") obsahuje čtyři základní části: výparník, dvourotační kompresor, kondenzátor a elektronický expanzní ventil. 
Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník čerpadla) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ


Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady AUDAX TOP ErP dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +45 °C.

Pracovni rozsah v režimu CHLAZENÍ


V letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno tepelné čerpadlo AUDAX TOP 18 ErP bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu prostorové řídicí jednotky, která je dodávána s čerpadlem v základní výbavě.


Tepelná čerpadla modelové řady AUDAX TOP ErP se liší v závislosti na požadovaném výkonu. Hlavní části jednotlivých typů jsou však svým charakterem stejné. Můžeme si zde uvést ty nejdůležitější:

 • dvojrotační kompresor s DC invertorem
 • řídicí elektronika
 • ventilátor s proměnnými otáčkami
 • výparník
 • venkovní sonda
 • čtyřcestný ventil
 • elektronický expanzní ventil
 • přednaplněné chladivo R410A
 • nerezový deskový výměník chladivo / topná voda
 • průtokoměr
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • energeticky úsporné modulované oběhové čerpadlo
 • příprava pro instalaci el. topného tělesa topného okruhu
 • příprava pro řízení trojcestného ventilu okruhu TUV

standartregulace

Nesmíme zapomenout také na prostorovou řídicí jednotku. Ta umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu, zobrazovat provozní informace. Tlačítky na ovládacím panelu jednotky lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim a popřípadě i upravovat parametry tepelného čerpadla v jednotlivých provozních režimech.

 

 

Tabulka základních parametrů       AUDAX TOP 18 ErP
Energetická třída (55°C/35°C)         A+ / A+
Režim VYTÁPĚNÍ          
Topný výkon1-------------- -(teplota topné vody 35 °C) kW       17,14
Topný faktor - COP1-----  -(teplota topné vody 35 °C) --       4,10
Režim CHLAZENÍ          
Chladicí výkon4-----------  -(teplota topné vody 18 °C) kW       19,38
Chladicí faktor - ERR4--    -(teplota topné vody 18 °C) --       3,87
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C       5 - 18
Obecná data          
Elektrické napájení V/Ph/Hz       400/3/50
Maximální příkon
W       10 800
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C

 

 

Omlouváme se,
produkt již není v nabídce

Zaslat cenovou nabídku
AUDAX TOP 18 ErP AUDAX TOP 18 ErP AUDAX TOP 18 ErP
Plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla IMMERGAS byly zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) programů: Kotlíkové dotace (2021 - 2027) a Nová zelená úsporám (2021 - 2030).

Kód SVT: SVT22182