O SPOLEČNOSTI VIPS GAS S.R.O. - ZNAČKA IMMERGAS

Společnost VIPS gas s.r.o. vznikla v roce 1990 spojením odborníků zabývajících se tepelnými zařízeními na plyn a topný olej. Na náš trh v roce 1992 přivedla známou italskou firmu LAMBORGHINI a její výrobní program v oblasti vytápění.

V roce 2005 ke společnosti přistoupila zahraniční finanční skupina IMMERFIN S.p.A, jež je mimo jiné vlastníkem firmy IMMERGAS S.p.A, jednoho z největších výrobců plynových nástěnných kotlů na světě. Toto spojení umožnilo firmě VIPS gas s.r.o. posílení její pozice na českém trhu.

Obchodní a servisní firma VIPS gas s.r.o. vsadila na špičkovou odbornost při nákupu, prodeji a servisu v oblasti vytápění. Informace od výrobců doplněné
o vlastní poznatky a zkušenosti z bohaté praxe předává ve svém špičkově vybaveném školicím středisku obchodním zástupcům, prodejcům, instalatérům, projektantům a servisním technikům.

Zákazníkům tak poskytuje maximum informací při nákupu technicky vyspělých výrobků a technologií. Velkou pozornost přitom věnuje zajištění spolehlivého servisu. 

 


K firemní filosofii patří, že k úspěšnému obchodu s technicky vyspělými výrobky nestačí pouze obchodní talent, ale je nutná také vysoká odbornost
a profesionální přístup. Společnost proto aktivně spolupracuje i při vývoji nových výrobků a pečlivě vybírá ty, které najdou uplatnění na českém trhu. 

Kvalita, spolehlivost a důvěra

Značka IMMERGAS se celosvětově řadí mezi nejlepší výrobce plynových kondenzačních kotlů nejvyšší kvality. Klade vysoký důraz na kvalitu produktů, poskytovaných služeb a ochranu životního prostředí. Přináší do vašich domácností teplo a nadstandardní komfort za příznivé ceny. Na kvalitě jednotlivých prvků se podílí použité materiály, z kterých jsou kotle vyrobené, vysoká technologická úroveň výrobního procesu, vícenásobné kontroly kvality
a důkladnost závěrečných výstupních testů, kterými prochází každý kotel. Plynové kondenzační kotle jsou v porovnání s tradičnými kotli ohleduplnejší
k životnímu prostředí a při spalování zemního plynu se do ovzduší dostane jen minimum znečišťujících látek. Plynové kondenzační kotle IMMERGAS splňují nejpřísnější požadavky na ekologii dle předpisů a legislativy EU.

Úspora energie a ekologie

Pokud má Váš kotel odslouženo víc než 15 let, vykazuje známky zastaralosti, nehospodárnosti a snížené účinnosti. Tento stav se velmi výrazně podílí na vysokých nákladech na vytápění a ohřevu TUV. V tomto případě je nejvyšší čas na výměnu starého kotle za nový.

Moderní plynové kondenzační kotle optimálně využívají nejen konvenční teplo vznikající spalováním plynu, ale i teplo spotřebované odpařením vody obsažené ve spalinách (tzv. latentní teplo). V případě tradičních plynových kotlů, toto teplo odchází nevyužité spolu s vysokoteplotními spalinami komínovým systémem. Kondenzační technologie umožňuje využít i teplo vodních par ve spalinách. V porovnání s kotli starších technologií, tak dosahují kondenzační kotle podstatně vyšší účinnosti, čím výrazně snižují náklady na vytápění a také množství škodlivin vypouštěných do ovzduší.

Komfort a pohodlí

Optimálně zvolené příslušenství přináší užívatelům nejen požadované úspory energie a času, ale taktéž nadstandardní komfort a pohodlí. Vhodně zvolený regulátor a venkovní ekvitermní sonda nepřetržitě vyhodnocují situaci a automaticky tak přizpůsobují teplotu vody pro vytápění, čímž zabezpečují požadovanou teplotu vytápěných prostor.

IMMERGAS Vám přináší zvýšený komfort i v podobě aplikace DOMINUS, díky které je možné ovládání kotle na dálku pomocí chytrého telefonu, tabletu, či počítače kdykoliv a odkudkoli. Aplikace umožňuje kotel zapínat a vypínat, zobrazovat aktuální hodnotu prostorové teploty a měnit její nastavení, stejně jako mnoho provozních parametrů. Taktéž lze měnit pracovní režim kotle, či odblokovat případné poruchy.
Např. objekt temperovaný a udržovaný při nízké teplotě lokálním regulátorem, můžeme v dostatečném předstihu nechat vytopit na běžnou komfortní teplotu
a přicházet tak již do příjemně vytopených prostor.

Kvalitní servis a 5letá záruka

Moderní plynové kondenzační kotle, jako vyhrazené technické zařízení, vyžadují odbornou montáž, uvedení do provozu a pravidelné roční servisní prohlídky. Montáž, uvedení do provozu a servisní prohlídky smí provádět pouze oprávněná osoba a povinnost pravidelných kontrol plynových kondenzačních kotlů vyplývá ze zákona. Preventivní prohlídka zabezpečí bezpečné, spolehlivé a úsporné fungování kotle a zároveň včas odhalí případné nedostatky, čímž předejdete závažným poruchám na zařízení, predčasné nefunkčnosti, či škodám na majetku.

Plynové kondenzační kotle IMMERGAS mají prodlouženou 5letou záruku, v případě dodržení všech podmínek záruky, které jsou uvedeny v záručním listě. Jednou z podmínek je každoroční servisní prohlídka kotle, vykonaná oprávněným servisním technikem.

Myslete na budoucnost už dnes. Vyberte si z aktuální nabídky IMMERGAS, ten pravý kotel pro vás.