BCG 24 - zatěsňovací kapalina - obsah 2,5 litru

 

Kapalina BCG 24 utěsňuje všechny běžné materiály, ze kterých jsou topné systémy složeny (plasty či kovy). Technologie zatěsnění topného okruhu je poměrně jednoduchá. Kapalina BCG 24 je totiž složena ze speciálně upravených celulózových vláken a rozpuštěných křemičitanových krystalků. Po aplikaci přípravku do topného systému dojde při styku s okolním vzduchem, konkrétně s oxidem uhličitým, k okamžité reakci a krystaly křemičitanu spolu s vlákny celulózy vytvoří pevné a trvalé utěsnění poškozeného místa. Takto vytvořená "zátka" je chemicky stabilní, nepodléhá stárnutí a její teplotní odolnost je do 1 200 °C. Před aplikací prostředku BCG 24 musí být topný systém zbaven veškerých přísad, zejména pak nemrznoucích směsí a inhibitorů.
U zařízení obsahující hliník nebo slitiny hliníku se topný systém musí po provedeném utěsnění (cca po 4 týdnech) vyprázdnit, vypláchnout a znovu naplnit. Přípravek BCG 24 se nesmí použít v systémech a kotlích s deskovými výměníky. Při dodržení technologického postupu zatěsnění nedojde k žádnému poškození oběhových čerpadel a regulačních ventilů topného okruhu. Při zatěsňování vždy postupujte dle závazné podnikové technické normy (viz záložka Dokumentace).

  • Zamezuje netěsnostem v topném okruhu
  • Lze použít do úniku topné vody 30 litrů za den
  • Nesmí se použít pro zatěsnění kotlů s deskovými výměníky
  • Kapalina se nechává 2 - 3 týdny v topném systému
  • Utěsňuje všechny běžné materiály
  • Teplotní odolnost do +1 200 °C
  • Poměr ředění 1:100 až 1:50
  • Balení - 2,5 litru přípravku
Cena: 3 920,- Kč (bez DPH)

Zaslat cenovou nabídku
BCG 24 - zatěsňovací kapalina - obsah 2,5 litru BCG 24 - zatěsňovací kapalina - obsah 2,5 litru