MAGIS PRO 9 V2

Tepelná čerpadla modelové řady MAGIS PRO V2 jsou zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

Kotlíková dotace - MAGIS PRO 9 V2 - SVT25326

 

 

Co je tepelné čerpadlo typu „Split“ a jak pracuje?

Splitové provedení tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo je rozděleno na dvě základní části, konkrétně na venkovní a vnitřní jednotku. Obě jednotky jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Hlavní části venkovní jednotky jsou: výparník, ventilátor s EC motorem, rotační kompresor, elektronický expanzní ventil, čtyřcestný ventil a elektronika. Vnitřní jednotka obsahuje: kondenzátor, oběhové čerpadlo, řídicí elektroniku, připojovací svorkovnice a ovládací panel pro nastavení a regulaci celého tepelného čerpadla.  Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník vnitřní jednotky) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo do venkovní jednotky, kde díky expanznímu ventilu dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

 

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ a CHLAZENÍ

Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS PRO V2 dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +45 °C.

V letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno tepelné čerpadlo MAGIS PRO V2 bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu vnitřní jednotky nebo na řídicí jednotce CARV2 (pokud je instalována).

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla MAGIS PRO V2 se může pochlubit elegantním vzhledem a velmi malými rozměry (hloubka pouze 25 cm). Pokud Vás napadne, že vnitřní jednotka vypadá stejně jako plynový kotel IMMERGAS, tak nejste daleko od pravdy. Hlavní části vnitřní jednotky jsou však od plynového kotle zcela odlišné. Můžeme zde uvést ty nejdůležitější:

 • deskový výměník chladivo / topná voda
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • průtokoměr
 • krokový trojcestný ventil (ohřev TUV / VYTÁPĚNÍ)
 • energeticky úsporné modulované čerpadlo (řízené PWM signálem)
 • příprava pro instalaci el. topného tělesa topného okruhu
 • příprava pro spínání el. topného tělesa okruhu TUV
 • kompletní regulace přímého a směšovaného okruhu

Nesmíme zapomenout také na ovládací panel. Ten umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - OHŘEV TUV, zobrazovat provozní informace jak z vnitřní, tak z venkovní jednotky. Tlačítky "plus" a "mínus" lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim.

Venkovní jednotka AUDAX PRO

Venkovní jednotka pro tepelná čerpadla modelové řady MAGIS PRO V2 je označována názvem AUDAX PRO a liší se v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:

 • rotační kompresor s invertorem
 • řídicí elektronika
 • ventilátor s proměnnými otáčkami
 • výparník
 • venkovní sonda
 • čtyřcestný ventil
 • elektronický expanzní ventil
 • přednaplněné chladivo R32

Obě jednotky (venkovní a vnitřní) jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Ve všech typech venkovních jednotek AUDAX PRO V2 je z výroby přednaplněné chladivo R32. Maximální délka okruhu chladiva s přednaplněným chladivem pro tepelná čerpadla modelové řady MAGIS PRO V2 je 15 m. Pokud je okruh chladiva delší, musí se do okruhu chladivo doplnit.
Maximální délka okruhu chladiva s doplněným chladivem pro MAGIS PRO 4 V2  a MAGIS PRO 6 V2 je 30 m, pro MAGIS PRO 9 V2 je to 35 m. 

 

 

Tabulka základních parametrů   MAGIS PRO 9 V2
Energetická třída (55°C/35°C)   A++ / A+++
Režim VYTÁPĚNÍ    
Topný výkon1 (teplota topné vody 35 °C) kW 9,00
Topný faktor - COP1 (teplota topné vody 35 °C) -- 4,81
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 20 - 65
Maximální výstupní teplota °C 70
Režim CHLAZENÍ    
Chladicí výkon4 (teplota topné vody 18 °C) kW 8,70
Chladicí faktor - ERR4 (teplota topné vody 18 °C) -- 4,12
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 5 -25
Režim ohřevu TUV    
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku -- ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C 10 - 55
Rozsah nastavení teploty TUV s el. topným tělesem
°C 10 - 65
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
Cena: 119 600,- Kč (bez DPH)

Zaslat cenovou nabídku
Na tento kotel lze čerpat dotaze z operačního programu životního prostředí
Kód SVT - NZÚ: SVT25326
MAGIS PRO 9 V2 MAGIS PRO 9 V2 MAGIS PRO 9 V2 MAGIS PRO 9 V2